Acceptarea condițiilor de utilizare

În prezentele Condiții de utilizare termenul "noi" și derivații lui vor însemna compania ALFA BIOBANK SRL, iar termenul "Dvs" și derivații lui – utilizatorul acestui site. Utilizând site-ul dat, Dvs acceptați aceste Condiții de utilizare, care reprezintă un acord cu forță juridică obligatorie între Dvs și ALFA BIOBANK SRL. Dacă Dvs nu acceptați aceste Condiții de utilizare, nu utilizaţi acest site. Intrând pe site-ul www.alfabiobank.md, accesând și/sau folosind site-ul, Dvs confirmați, că ați luat cunoștință ați înțeles şi aţi Condițiile de utilizare și sunteți de acord să le respectați și să Vă conduceți de ele.
Noi ne rezervăm dreptul de a modifica periodic și în orice moment aceste Conditii de utilizare, fără a Vă informa despre acest fapt. În cazul unor astfel de modificări Condițiile de utilizare modificate vor fi postate pe site-ul www.alfabiobank.md, însă comunicări privind aceste schimbări Dvs nu veți primi.
Cea mai recentă versiune a Conditiilor de utilizare poate fi găsită, făcând clic pe hyperlink-ul "Condiții de utilizare" în partea de jos a paginii de start a acestui site. Utilizând în continuare acest site, Dvs confirmați acordul personal cu modificările ulterioare.

Utilizarea site-ului

Site-ul www.alfabiobank.md este conceput pentru utilizare în scopuri personale, necomerciale și legale. În conformitate cu aceste Condiții de utilizare, Dvs puteți utiliza site-ul www.alfabiobank.md și informațiile găzduite aici exclusiv în scopuri de informare, non-profit și personale. Dvs nu aveți dreptul să utilizați site-ul www.alfabiobank.md în scopuri ilegale. Dvs sunteți de acord, să nu afectați funcționarea site-ului www.alfabiobank.md, să nu complicați fără motiv și să nu interveniți într-o altă modalitate în funcționarea normală a site-ului sau în utilizarea acestuia de către alți utilizatori. Utilizând acest site, Dvs acceptați următoarele:
  1. să nu descărcați și să nu transmiteți mesaje/informații, care încalcă drepturile cuiva sau pot duce la încălcarea lor;
  2. să nu utilizați site-ul www.alfabiobank.md în nici un scop, care ar putea duce la încălcarea legislației locale, de stat, naționale sau internaționale;
  3. să nu utilizați site-ul www.alfabiobank.md ca mijloc de transmitere a materialelor publicitare sau a altor materiale nedorite persoanelor terțe;
  4. să nu utilizați site-ul www.alfabiobank.md pentru postarea sau transmiterea materialelor ilegale, obscene, defăimătoare, abuzive, precum și a materialelor, care conțin amenințări sau calomnii;
  5. să nu întreprindeți tentative de a dezactiva site-ul www.alfabiobank.md, de a complica sau de a încălca în alt mod funcționarea lui normală.

Dreptul de autor

Informațiile și orice alt conținut al acestui site sunt protejate prin dreptul de autor în cadrul legislației Republicii Moldova. Pe site pot fi plasate și alte înștiințări cu privire la drepturile de proprietate, și informații despre drepturile de autor, care trebuie respectate. Dvs nu aveți dreptul să utilizați nici una din informațiile sau materialele postate pe acest site, inclusiv fotografiile și imaginile grafice, în nici un fel, care ar putea duce la încalcarea dreptului de autor, dreptului asupra mărcii comerciale sau a altor drepturi de proprietate a oricărei persoane. Dvs nu aveți dreptul să reproduceți, să publicați sau să creați lucrări derivate sau să transmiteți informații sau alte materiale de pe acest site.

Dvs nu aveți dreptul să distribuiți informații și orice alte materiale de pe acest site, dar Aveți dreptul să descărcați materiale informative, postate pe acest site, pentru uz personal, necomercial, cu condiția, că Dvs nu veți modifica sau înlocui în nici un fel materialele informative, nu veți exclude sau modifica indicațiile disponibile, referitoare la existența drepturilor de autor sau a dreptului privind marca comercială. Această condiție nu este aplicabilă pentru design-ul acestui site și pentru acea parte a conținutului, unde nu se specifică, că ea este destinată pentru descărcare.
Orice utilizare a informațiilor și a conținutului acestui site, care nu este prevăzută de prezentele Condiții de utilizare, poate fi considerată ca fiind o încălcare a legislației privind dreptul de autor, dreptul asupra mărcii comerciale sau a altor legi.

Utilizarea Internetului și a altor mijloace electronice de informare în masă

Dvs folosiți acest site și conținutul său pe risc propriu. Dvs conștientizați, că transmiterea de date sau de informații prin intermediul Internetului (inclusiv, prin e-mail) sau prin alte rețele de acces deschis nu sunt de încredere și implică riscul de pierdere, interceptare sau modificări în procesul de transfer. Noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru divulgarea sau interceptarea de informații sau pentru pierderi sau distorsiuni, care pot apărea în urma transmiterii prin Internet sau prin alte rețele de acces deschis în timpul utilizării de către Dvs a site-ului corespunzător. Noi nu facem declarații și nu garantăm, că conținutul acestui site poate fi disponibil în orice moment sau poate fi folosit oriunde. Accesând acest site în timpul sejurului într-un alt stat, Dvs vă asumați responsabilitatea pentru respectarea legislației acelui stat.

Link-uri

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri. Noi nu facem nici-o declarație și nu oferim nici-o garanție în legătură cu alte site-uri, care pot fi accesate de pe site-ul nostru. Urmând link-ul și trecând pe un alt site, Vă rugăm să fiți conștienți, că el nu depinde de noi și că noi nu putem influența conținutul său. Disponibilitatea pe site-ul nostru a link-ului de pe un alt site nu înseamnă, că noi ne asumăm răspunderea pentru conținutul și pentru utilizarea acestuia sau o orice altă responsabilitate în legătură cu un astfel de site.

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

Noi respectăm dreptul la viața privată a tuturor vizitatorilor site-ului www.alfabiobank.md. Noi nu colectăm date personale, care ar putea să Vă identifice, dacă Dvs nu doriți să le oferiți. Datele cu caracter personal sunt utilizate numai de către acei reprezentanți ai ALFA BIOBANK SRL, care au nevoie de aceste informații pentru a oferi servicii, pentru a răspunde la întrebarea sau solicitarea Dvs, pentru analiză de date cu scopul îmbunătățirii calității serviciilor. Informațiile, obținute din formularele online ale site-ului www.alfabiobank.md, pot fi colectate și procesate pentru asigurarea funcționării tehnice. Ele, de asemenea, vor fi folosite pentru luarea deciziilor în cazul unor probleme, legate de utilizarea inadecvată a site-ului.

Noi am întreprins măsuri corespunzătoare pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, oferite de către Dvs. Cu toate acestea, este necesar să conștientizați, că transferul de date prin Internet nu este de incredere, prin urmare, noi nu putem garanta în deplină măsură integritatea sau confidențialitatea acestor date. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite în legătură cu solicitarea legală a instanțelor competente, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Sondajele

Uneori noi practicăm anchetarea vizitatorilor site-ului nostru. Informațiile, obținute în urma unor astfel de sondaje, sunt utilizate per ansamblu pentru a înțelege mai bine nevoile vizitatorilor noștri. De regulă, în sondajele noastre nu sunt solicitate informații, care ar putea să vă identifice personal, iar în cazul în care, pentru a continua, de la Dvs totuși sunt solicitate datele de contact, Dvs puteți renunța să furnizați astfel de date.

Transmitere de știri și comunicare prin e-mail

Laboratorul medical ALFA BIOBANK SRL Vă oferă posibilitatea de a primi prin e-mail mesaje și buletine de știri despre noi. Noi Vă cerem acordul de a obține adresa Dvs de e-mail pentru a Vă abona la newsletter sau pentru a transmite rezultatele prin e-mail. În plus, prin e-mail Dvs puteți primi mesaje despre alte oferte ale laboratorului ALFA BIOBANK SRL. Dvs puteți în orice moment să renunțați la primirea buletinului informativ sau a altor mesaje, expediind o solicitare corespunzătoare în scris la ALFA BIOBANK SRL.

Rezervarea drepturilor

ALFA BIOBANK SRL își rezervă toate drepturile, care nu sunt prevăzute direct de către prezentele Condiții de utilizare. Noi ne rezervăm dreptul de a bloca în orice moment accesul la site-ul www.alfabiobank.md fără avertismente și pentru orice motiv. În plus, noi ne rezervăm dreptul de a modifica periodic și în orice moment acest site, părțile lui componente și funcțiile acestuia, parțial sau integral, fără notificare la adresa Dvs cu privire la aceasta. Noi nu ne asumăm în fața Dvs și a persoanelor terțe răspunderea pentru modificările și pentru suspendarea sau blocarea accesului la acest site sau pentru pierderea de informații în legătură cu aceasta.

Limitare de responsabilitate și renunţare la responsabilitate

Dvs utilizați site-ul www.alfabiobank.md pe propriul risc. Conținutul acestui site este furnizat "ca atare", fără garanții de orice fel, cu excepția cazurilor prevăzute expres în prezentele Condiții de utilizare. Dvs vă asumați toate riscurile, legate de utilizarea site-ului sau de funcționarea lui. Cât permite legislația, noi nu facem nici-o declarație și nu oferim nici-o garanție sau angajament garantat în legătură cu adecvarea, fiabilitatea, accesibilitatea, raționalitatea, calitatea, exactitatea sau caracterul complet al acestui site și a oricăror alte date, informații, protocoale sau rezultate, disponibile pe site, sau accesibile prin acesta, sau obținute ca urmare a utilizării site-ului în orice scop. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, cât permite legislația, noi nu oferim nici o garanție sau obligații garantate, că acest site va corespunde cerințelor sau așteptărilor Dvs, că el va lucra în orice moment, în mod continuu, sigur și fără defecte, că defectele și erorile vor fi corectate sau că orice date, informații, protocoale sau rezultate, obținute în urma utilizării acestui site, vor fi corecte și de încredere pentru orice scop.

În limita reglementărilor legale, noi renunțăm la orice garanții și condiții, direct exprimate, implicite sau care decurg din legislație și sunt legate de acest site și informațiile, disponibile pe acest site sau prin intermediul acestui site, inclusiv la orice garanții și condiții de utilizare comercială, de calitate comercială, de aplicabilitate pentru un anumit scop, de titlu de drept, de lipsă de viruși și, de asemenea, de lipsă de încălcări sau garanții și condiții, care apar în cadrul relațiilor comerciale sau de uz comercial sau în procesul de funcționare.
În limita legală, noi nu purtăm răspundere pentru daunele specifice, episodice, secundare, minore, indirecte, de justificare sau punitive, suportate de către Dvs sau de către o altă persoană în cadrul procesului de neexecutare a contractului, în baza dreptului de justiție, ca urmare a responsabilităților, stabilite de lege, sau a responsabilității absolute (inclusiv, încălcarea de garanție), ca urmare sau în legătură cu utilizarea sau funcționarea acestui site, cu accesul întârziat sau cu incapacitatea de a avea acces sau de a folosi acest site, sau cu utilizarea sau incapacitatea de a-l utiliza, sau în legătură cu o eroare, omisiune sau imprecizie de date, de informații, protocoale sau rezultate, obținute prin intermediul acestui site sau ca urmare a folosirii acestuia, chiar și în cazul în care vom fi informați cu privire la faptul, că aceste pierderi sunt posibile, inclusiv, răspunderea față de persoane terțe sau răspunderea, apărută în urma re-executării obligațiunilor, inclusiv a obligațiunilor de bună gestionare a lucrurilor sau de diligență, motivată din punct de vedere comercial sau apărută în cadrul relațiilor comerciale, sau în cadrul utilizării comerciale, sau în procesul de funcționare.

Examinarea plângerilor și legea aplicabilă

Dacă considerați, că drepturile Dvs au fost încălcate, puteți trimite un mesaj la adresa de e-mail a Serviciului de relații cu clienții: info@alfabiobank.md.
Dacă, în opinia Dvs, problema confidențialității nu a fost soluționată complet, Vă puteți adresa la centrul Național pentru protecția datelor cu caracter personal, la adresa: min. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.
Orice procese juridice, dezbateri, și interpretări, legate de aceste Condiții de utilizare și de utilizarea site-ului www.alfabiobank.md de către Dvs, sunt reglementate de legislația Republicii Moldova. Dvs acceptați să Vă conformați jurisdicției personale și exclusive a instanțelor, aflate în jurisdicția Republicii Moldova.

Made on
Tilda